Accountancy

Accountancy

  • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
  • Verzorgen accountantsverklaringen (inclusief subsidieverklaringen)
  • Verzorgen publicatiestukken Kamer van Koophandel
  • Bedrijfseconomische advisering