Administratie

Administratie

  • Verzorgen van de financiële administratie en aangifte omzetbelasting
  • Advisering over inrichting en keuze administratieve software
  • Opstellen tussentijdse rapportages, begrotingen en managementinformatie
  • Verzorgen salarisadministratie en aangifte loonbelasting
  • Verzorgen (tijdelijke) administratieve ondersteuning