Klachtenregeling – HDV accountants

Wij doen er alles aan om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het echter voorkomen dat er een fout wordt gemaakt of dat u om een andere reden niet tevreden bent over onze organisatie en /of dienstverlening.

Indien u onverhoopt ontevreden bent over onze dienstverlening of specifiek over één van onze medewerkers, dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Graag bespreken wij een eventuele klacht eerst mondeling met u. Indien u de klacht echter liever schriftelijk kenbaar maakt, dan kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Uw klacht geeft ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan.

Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op uw klacht te reageren.

Klachtenformulier