Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

De Wet werken waar je wilt (Wfw) biedt werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor andere werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Wanneer u minder dan tien werknemers heeft, is het wetsvoorstel voor u niet van toepassing. Het zou namelijk grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering kunnen hebben. Dit geldt ook al voor verzoeken om aanpassing van arbeidsduur en werktijden.

Door | 25 juli 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Advies|

Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?

Staat aan een werknemer een auto ter beschikking en gebruikt hij in de vakantie een andere auto van de zaak, bijvoorbeeld omdat deze een caravan kan trekken of meer personen kan vervoeren, dan geldt in beginsel voor beide auto’s de bijtelling. Voor de auto die in de vakantie wordt gebruikt, wordt alleen over de periode waarin de auto ter beschikking staat bijtelling berekend.

Door | 18 juli 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Fiscaal, Advies, ZZP|

Extra verhoging minimumloon per 2023

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het minimumloon in 2024 en 2025 met in totaal 7,5% stijgt, los van de halfjaarlijkse indexatie. Deze indexatie is het gevolg van de ontwikkeling van het gemiddelde contractloon. Mede in verband met de huidige hoge inflatie heeft het kabinet besloten om een deel van de verhoging al per 1 januari 2023 door te voeren.

Door | 23 juni 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Het omzetverlies moet in het vierde kwartaal van 2021 minstens 20% bedragen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2022 moet het omzetverlies minstens 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn geweest.

Door | 11 juni 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk

Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Door | 9 juni 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Zonnepanelen: saldering en btw

Door de salderingsregeling is de prijs van door de zonnepanelen terug geleverde elektriciteit gelijk aan de prijs van de van de energieleverancier afgenomen elektriciteit. Het was de bedoeling dat deze regeling vanaf 1 januari 2023 geleidelijk zou worden afgebouwd tot en met 2030. In de Voorjaarsnota is echter bekendgemaakt dat de afbouw pas op 1 januari 2025 start. De einddatum blijft wel op 2030 gehandhaafd.

Door | 2 juni 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aangekondigde maatregelen voorjaarsnota 2022

Vrijdag 20 mei 2022 zond de minister van Financiën de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. De Voorjaarsnota bevat een bijwerking van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. De voorjaarsnota lijkt qua impact steeds meer op Prinsjesdag. De voorjaarsnota bevat voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. Zodra de plannen omgezet worden in wetsvoorstellen zullen wij dit uiteraard in onze nieuwsbrief vermelden. De voorjaarsnota geeft inzicht met welke regels we waarschijnlijk te maken krijgen.

Door | 24 mei 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.

Door | 23 mei 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

STAP-budget tweede periode alweer op

Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in het scholingsregister. De bedoeling van de subsidie is dat het volgen van een opleiding de positie op de arbeidsmarkt verbetert.

Door | 6 mei 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het algemene tarief van 21%. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen de omzetbelasting terugvragen door zich te registreren als ondernemer en aangifte te doen voor de btw. Op grond van een arrest van het Hof van Justitie EU zijn zonnepaneelhouders btw-ondernemer als zij stroom tegen vergoeding aan het energiebedrijf leveren.

Door | 22 april 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Fiscaal, Advies|

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register geen boetes of taakstraffen op te leggen en alleen te handhaven bij significante risico’s voor witwassen of andere strafbare activiteiten. Verder wordt de regering gevraagd de uitspraak van het Hof van Justitie EU onverkort op te volgen.

Door | 21 april 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies|

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom belastingvrij.

Door | 14 april 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Aangepast wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft donderdag 24 maart 2022 het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het maximumbedrag is verhoogd naar € 700.000, conform afspraak uit het coalitieakkoord. Eerder was het beoogde maximumbedrag € 500.000.

Door | 28 maart 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|
Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Categorieën