Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

U draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet (Zw) dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. In 2024 is de minimumpremie voor werkgevers 0,19% en de maximumpremie 3,08%.

Door | 25 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2023 (belastingplan 2024)

In dit nieuwsbericht treft u in het kort de belangrijkste maatregelen aan die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Door | 20 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat via de TEK een subsidie verstrekt kon worden als u als mkb-ondernemer meer voor uw energie betaalde dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie.

Door | 5 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025

De kleineondernemingsregeling (KOR) komt er in het kort op neer dat ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 (2023) ervoor kunnen kiezen geen btw in rekening te brengen. Keerzijde is dat ze zelf dan ook geen btw af kunnen trekken. Hierdoor worden wel de administratieve lasten beperkt. De keuze voor de KOR is optioneel en wordt vooral gebruikt door kleinere ondernemers die leveren aan particulieren.

Door | 25 augustus 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt. Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Door | 23 augustus 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug

Betaalde u in 2022 btw in een ander EU-land, dan kunt u deze onder voorwaarden terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023. U kunt de btw alleen terugvragen als uw onderneming in Nederland gevestigd is en u geen btw-aangifte doet in het andere EU-land. Daarnaast moet u de goederen of diensten gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die btw-belast zijn.

Door | 25 juli 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden van wanbetalers in

Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet u deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als u hier niet aan voldoet, ontvangt u in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

Door | 5 juli 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023 bekend

Heeft u in 2023 jongere werknemers in dienst die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud waren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het jeugd-LIV. Daarvoor moet het gemiddelde uurloon van uw jongere werknemer in een kalenderjaar binnen bepaalde grenzen liggen. Deze uurlooncriteria worden jaarlijks in juli aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon op 1 januari en 1 juli van het jaar.

Door | 27 juni 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Eigen woning gaat (voorlopig) niet naar box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een analyse van de woningmarkt door De Nederlandsche Bank en een rapport van het Internationaal Monetair Fonds over de belastingheffing van vermogen in Nederland.

Door | 21 juni 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Belastingrente stijgt per 1 juli naar 6%

Het belastingrentepercentage voor alle belastingen behalve vennootschaps- en bronbelasting stijgt per 1 juli 2023 van 4 naar 6 procent. Eerder dit jaar werd ook een verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting aangekondigd (van 8 naar 10,5 procent), maar die werd teruggedraaid omdat het kabinet de gehele belastingrenteregeling opnieuw gaat bekijken. Vooralsnog zijn er geen berichten bekend dat de verhoging voor de andere belastingen nu ook niet doorgaat.

Door | 15 juni 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Plannen kabinet met betrekking tot zelfstandigen

Allereerst worden de fiscale verschillen tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen verkleind. Daarmee is al begonnen. Zo is opbouw van de fiscale oudedagsreserve (FOR) al niet meer mogelijk vanaf 2023 en wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd tot € 900 in 2027. Andere maatregelen staan op de planning, zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV), verduidelijking van het werken ‘in dienst van’ en een rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor is een wetswijziging nodig.

Door | 7 juni 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks en heeft u hiervoor vijf jaar de tijd. Lukt dit niet, dan kunt u verzoeken de schuld in zeven jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. U kunt ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg daarvan is wel dat uw af te lossen maandbedragen die nog volgen dan hoger worden. Let op! Voor deze mogelijkheden gelden wel voorwaarden.

Door | 18 mei 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Deadline 2 juni 2023 voor definitieve vaststelling NOW 5 en 6

Werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend zijn, moet de definitieve NOW worden aangevraagd. De definitieve aanvraag dient u online in bij het UWV. Dit kan met en zonder eHerkenning. U heeft hiervoor tot en met vrijdag 2 juni 2023 de tijd.

Door | 15 mei 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels van het UWV. Hiervoor heeft het UWV uitvoeringsregels opgesteld om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe het de regels in de praktijk toepast.

Door | 11 mei 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|