Nieuws2021-02-23T08:26:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal situaties is er een compensatieregeling van kracht om werkgevers achteraf (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten van ontslag.

Door | 25 april 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies|

Aanvraag TVL Q1 2021 verlengd, niveau e-Herkenning verhoogd

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. De verlengde termijn houdt verband met de uitbreidingen die de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 heeft gekregen. Dit betreft onder meer een verhoging van de vergoeding naar 85% van de vaste lasten en het openstellen van de regeling voor kleinere en grotere ondernemingen.

Door | 22 april 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Bestaande vaste reiskostenvergoedingen tot 1 juli 2021 onbelast

De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van financiën woensdag aangekondigd in antwoord op Kamervragen. De regeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar.

Door | 26 maart 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Verlenging uitstel van belastingbetaling

Het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor belastingen houdt in dat ondernemers op verzoek automatisch drie maanden uitstel van betaling krijgen voor belastingschulden. Langer uitstel van betaling is mogelijk als de ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het uitstel geldt ook voor nieuwe belastingschulden die in de uitstelperiode ontstaan.

Door | 19 maart 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Partners van zelfstandigen betalen door TOZO uitkering extra belasting

De Tozo-regeling is een van de maatregelen om zelfstandigen te ondersteunen in de coronacrisis. Maar bij het invullen van de belastingaangifte is er wellicht toch sprake van een ‘addertje onder het gras’. Partners van zzp’ers die aan het begin van de coronacrisis steun hebben ontvangen moeten honderden euro’s extra belasting betalen.

Door | 16 maart 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Werkgevers krijgen meer tijd voor aanvraag definitieve berekening eerste periode NOW

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

Door | 23 februari 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies|

Update steunmaatregelen 21 januari 2021

Namens het demissionaire kabinet is gisteren aan ondernemers hoop en perspectief geboden tot 1 juli 2021 door middel van een extra steunpakket van 7,6 miljard. Het idee is dat nu ‘alles op alles’ wordt gezet om ondernemers te helpen. En de hoop is dat er in de zomer geen compensatieregelingen meer nodig zijn. Met dit pakket wordt getracht meer ondernemers te bereiken en ze te compenseren met hogere bedragen. Hieronder treft u een korte toelichting per aangekondigde maatregel aan.

Door | 22 januari 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Gebruikelijk loon DGA stijgt in 2021

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 47.000 per jaar. Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen.

Door | 12 januari 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Fiscaal, Advies|

Wijzigingen reiskosten en onkostenvergoedingen 2021

In het voorjaar van 2020 keurde de staatssecretaris van Financiën mede vanwege de coronacrisis goed dat vaste reis- en andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen. Ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen die sinds maart 2020 van kracht zijn. Vanaf 1 januari 2021 is deze goedkeuring voor de vaste kostenvergoeding vervallen. Als werkgever zul je dus dergelijke vergoedingen opnieuw moeten beoordelen. Voor de reiskostenvergoeding geldt een voorlopige verlenging van de goedkeuring tot 1 februari 2021.

Door | 8 januari 2021|Categorieën: Nieuws, Administratie, Fiscaal, Advies|