Nieuws2021-02-23T08:26:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Aflossing belastingschuld ondernemers verder versoepeld

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie een belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen meer ruimte om die uitgestelde belastingen te betalen. Uit een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis blijkt dat het demissionaire kabinet met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor belastinguitstel en een aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling komt. Daarnaast wordt een aantal fiscale maatregelen verlengd tot 1 januari 2022.

Door | 6 oktober 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2021 (belastingplan 2022)

Door middel van dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. In dit bericht treft u in het kort de belangrijkste voorstellen aan.

Door | 22 september 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op stelselniveau in strijd is met het discriminatieverbod van het EVRM.

Door | 15 september 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Fiscaal, Advies|

Afschermen adresgegevens in Handelsregister

De staatssecretaris van EZK heeft Kamervragen over het niet uitvoeren van een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het afschermen van de privéadressen van ondernemers in het Handelsregister beantwoord. De staatssecretaris vindt het standaard afschermen van adressen van ondernemers te ver gaan. Wel heeft zij een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit gedaan om woonadressen standaard af te schermen.

Door | 8 september 2021|Categorieën: Nieuws, Administratie|

Terugvragen buitenlandse btw vóór 1 oktober 2021

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2020 moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend. Dat kan via de website van de Belastingdienst: https://eubtw.belastingdienst.nl/netp/.

Door | 1 september 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Ten onrechte verzonden naheffingsaanslag omzetbelasting 2e kwartaal of juni 2021

Hebt u vanwege een aangifteverzuim een naheffingsaanslag omzetbelasting over het 2e kwartaal 2021 of over juni 2021 ontvangen - met dagtekening 28 augustus 2021 en is wel op tijd aangifte gedaan, dan heeft de Belastingdienst mogelijk ten onrechte een naheffingsaanslag opgelegd.

Door | 27 augustus 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Belastingdienst herstelt onterechte kosten aanmaning of dwangbevel

Door een fout in het geautomatiseerde systeem zijn door de Belastingdienst in het verleden soms ten onrechte kosten in rekening gebracht voor een aanmaning of dwangbevel. De Belastingdienst verlaagt de ten onrechte in rekening gebrachte kosten en is inmiddels met terugbetaling gestart. Dat loopt tot eind 2021. Werkgevers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen hierover een brief.

Door | 6 augustus 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

In de oorspronkelijke regeling kon alleen subsidie worden verkregen als de emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden na de beschikking dat de subsidie was toegekend werd geleverd. Omdat dit voor de meeste auto’s niet haalbaar blijkt, is deze termijn verlengd naar zeven maanden. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is een tekort aan microchips de oorzaak van de verlengde levertijden.

Door | 27 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

De digitale bewaarplicht

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht. De bewaarplicht houdt ook in dat de bewaarde gegevens te raadplegen moeten zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oude apparatuur bewaard moet blijven als bepaalde digitale bestanden alleen op die manier te raadplegen zijn.

Door | 20 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, ZZP|

Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Ondernemers voor de BTW met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratiedrempel). Ze zijn daarbij niet gebonden aan een minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar of aan een wederopzegging. Deze goedkeuring is onlangs definitief ingevoerd met terugwerkende kracht.

Door | 8 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Fiscaal, ZZP|
Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Categorieën