Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Eindejaarstips 2022

Dit zijn de eindejaarstips 2022: - Optimaliseer de investeringsaftrek (ondernemers) - Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (ZZP) - Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (personeel) - Speel in op verkorting tariefschijf vennootschapsbelasting (besloten vennootschap) - Speel in op aftrekbeperking box 1 (particulieren) - Koop nog dit jaar een lijfrente (particulieren) - Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen (particulieren) - Cluster uw giften of schenk periodiek (particulieren)Belastingvrije schenking (schenkbelasting) - OverdrachtsbelastingBewaartermijn administratie van 2022

Door | 29 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer geldt een aanzegplicht. U moet als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Door | 17 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Kabinet: Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Ook alle niet-bezwaarmakers kunnen aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt.

Door | 7 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Update ontwikkelingen box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 besloten dat de wettelijke box 3 heffing strijdig is met Europese wetgeving. Deze uitspraak volgt uit een massaal bezwaarprocedure en werkt direct door naar de belastingaanslagen 2017-2020 die meelopen in de massaal bezwaarprocedure. Of die om andere redenen per 24 december 2021 nog niet definitief vast stonden. Voor de massaal bezwaarmakers heeft de staatssecretaris met een besluit een regeling getroffen voor rechtsherstel. Omdat tijdige aanpassing van de wet in overeenstemming met de uitspraak van de Hoge Raad niet mogelijk was, geldt dit rechtsherstel ook voor de belastingjaren 2021 en 2022. Het wettelijk verankeren van dit rechtsherstel is nu onderdeel van de belastingwetten die met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden en die daar nu in behandeling zijn.

Door | 26 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

De voorgestelde tarieven vanaf 2024 bedragen 24,5% voor inkomsten tot € 67.000 en 31% over het meerdere. Nu kent box 2 nog één tarief van 26,9%. Het voorstel betekent dat over een dividend tot € 67.000 vanaf 2024 bijna 9% minder belasting hoeft te worden betaald. Wordt meer dividend uitgekeerd, dan betaalt men ruim 15% méér belasting in box 2 over het meerdere.

Door | 24 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten bekend (TEK)

Omdat de tegemoetkoming energiekoten (TEK) alleen bedoeld is voor energie-intensieve mkb-bedrijven, moeten de energiekosten van een bedrijf minstens 12,5% van de omzet bedragen. Ook moet het jaarlijks verbruik minstens 5.000 kuub gas of 50.000 kWh elektriciteit zijn. Een bedrijf mag verder minder dan 250 werknemers in dienst hebben en een jaaromzet hebben van minder dan € 50 miljoen om voor de TEK in aanmerking te kunnen komen.

Door | 17 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Nota van wijziging Belastingplan 2023

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend. De nota van wijziging is al in de aanbiedingsbrief van het Belastingplan aangekondigd. Deze nota bevat maatregelen uit de augustusbesluitvorming die niet tijdig voor het aanvragen van advies van de Raad van State waren afgerond.

Door | 7 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2022 (belastingplan 2023)

De belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf treft u hieronder aan. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Door | 22 september 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Onbelaste thuiswerkvergoeding wordt in 2023 verhoogd

Vanaf 1 januari 2022 heeft een werkgever de mogelijkheid om maximaal € 2 per dag aan een werknemer te vergoeden voor de kosten van thuiswerken. De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd. Naar verwachting zal de onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 2023 uitkomen op € 2,13 per thuiswerkdag. Let op! Het werkelijke bedrag dat onbelast vergoed kan worden in 2023 zal medio december van dit jaar bekend worden.

Door | 2 september 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Terugvragen betaalde buitenlandse BTW

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land BTW hebben betaald, kunnen deze BTW terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2021 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend. Verzoeken die later binnenkomen worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. Voor een verzoek om teruggaaf zijn inloggegevens nodig. Wanneer het een eerste verzoek om teruggaaf van BTW uit een ander EU-land betreft, moeten inloggegevens worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst kan het tot vier weken duren voordat de inloggegevens worden verstuurd.

Door | 22 augustus 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en W heeft bekendgemaakt dat het subsidieplafond voor 2022 is bereikt. Dat geldt zowel voor de subsidie voor nieuwe als voor gebruikte elektrische personenauto’s. Subsidieaanvragen voor 2022 kunnen nog worden ingediend, maar de kans is klein dat de subsidie zal worden verleend.

Door | 17 augustus 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Invoering UBO-register vertraagd

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Door | 12 augustus 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Wie een woning verhuurt, betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel immers minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio.

Door | 5 augustus 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|
Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Categorieën