Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Geen verhoging belastingrente per 1 maart

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken.

Door | 26 februari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Minder administratie rond fiets van de zaak

Sinds 2020 geldt er een fiscale faciliteit wanneer aan werknemers een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld. De faciliteit betekent dat er voor het privégebruik van de fiets slechts een bijtelling op het inkomen geldt van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Hierover moet de werknemer belasting betalen vanwege dat privégebruik.

Door | 20 februari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Kortere periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Volgens deze wet is de periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer zes weken.

Door | 10 februari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Belastingrente Vpb per 1 maart naar 10,5 procent !

Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 procent naar 10,5 procent. Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken/voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

Door | 7 februari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

De aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ is vrijdag 27 januari 2023 gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing in de Staatscourant is het besluit voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ officieel. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hierdoor geen actie te ondernemen.

Door | 30 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn verder onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de woning gaan bewonen en dat de waarde van de woning onder een bepaald bedrag blijft (de woningwaardegrens).

Door | 19 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Raadplegen UBO-register nog onzeker

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Door | 6 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend

Om in aanmerking te komen voor TEK moeten de energiekosten minstens 7% van uw omzet bedragen. Of dit het geval is, wordt vooraf getoetst. Deze voorwaarde was al bekend. Voor de TEK zullen de energiekosten van de ondernemer echter niet op basis van zijn daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs berekend worden, maar worden geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Deze prijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt.

Door | 27 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Normbedrag gebruikelijk loon DGA naar € 51.000

Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 het hoogste bedrag van de volgende bedragen: het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv of € 51.000.

Door | 9 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Maar de bepaling waarop het is gebaseerd, is ongeldig verklaard.

Door | 2 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Eindejaarstips 2022

Dit zijn de eindejaarstips 2022: - Optimaliseer de investeringsaftrek (ondernemers) - Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (ZZP) - Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (personeel) - Speel in op verkorting tariefschijf vennootschapsbelasting (besloten vennootschap) - Speel in op aftrekbeperking box 1 (particulieren) - Koop nog dit jaar een lijfrente (particulieren) - Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen (particulieren) - Cluster uw giften of schenk periodiek (particulieren)Belastingvrije schenking (schenkbelasting) - OverdrachtsbelastingBewaartermijn administratie van 2022

Door | 29 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|