Bedrijven mogen de door corona uitgestelde belasting terugbetalen over een periode van vijf jaar, gerekend vanaf 1 oktober 2022.
Over die termijn moet wel invorderingsrente worden betaald.

De invorderingsrente was vanwege corona vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4 naar 0,01 procent. De rente gaat nu stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 juli vorig jaar was het percentage invorderingsrente 1 procent, op 1 januari 2023 is dat verhoogd naar 2 procent. De volgende verhogingen staan gepland voor 1 juli 2023 (3 procent) en 1 januari 2024 (4 procent).

Wij adviseren u om te beoordelen of het voor u mogelijk en zinvol is om de uitgestelde belasting eerder af te betalen. U beperkt dan in ieder geval de te betalen invorderingsrente.