Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?

Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.

Door |2024-05-29T08:31:28+02:00 27 mei 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

De fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd onder de titel “Hoop, lef en trots”. Het is aan het nieuwe (program)kabinet om dit verder uit te werken tot een regeerprogramma. Niets staat nog definitief vast. De aangekondigde plannen zullen eerst moeten worden omgezet in wetsvoorstellen en vervolgens worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Door |2024-05-29T08:26:49+02:00 20 mei 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Het demissionaire kabinet heeft besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer. De vervroeging vond plaats dankzij een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs. In de Voorjaarsnota zijn aanpassingen op de begroting voor 2024 opgenomen, evenals een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. Door de vervroegde publicatie volgen de doorrekening van de voorjaarsbesluitvorming van het CPB, de voorjaarsrapportage in het kader van het begrotingstoezicht van de Raad van State en de kabinetsreactie op een later moment, uiterlijk 30 april 2024.

Door |2024-04-25T11:40:07+02:00 20 april 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|