Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks en heeft u hiervoor vijf jaar de tijd. Lukt dit niet, dan kunt u verzoeken de schuld in zeven jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. U kunt ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg daarvan is wel dat uw af te lossen maandbedragen die nog volgen dan hoger worden. Let op! Voor deze mogelijkheden gelden wel voorwaarden.

Door |2023-05-26T11:34:14+02:00 18 mei 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Deadline 2 juni 2023 voor definitieve vaststelling NOW 5 en 6

Werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend zijn, moet de definitieve NOW worden aangevraagd. De definitieve aanvraag dient u online in bij het UWV. Dit kan met en zonder eHerkenning. U heeft hiervoor tot en met vrijdag 2 juni 2023 de tijd.

Door |2023-05-26T11:34:06+02:00 15 mei 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels van het UWV. Hiervoor heeft het UWV uitvoeringsregels opgesteld om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe het de regels in de praktijk toepast.

Door |2023-05-26T11:33:57+02:00 11 mei 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden

Op dit moment lopen er meerdere procedures bij de Hoge Raad. Centrale vraag in deze procedures is of het rechtsherstel box 3 in lijn is met het Kerstarrest. De Belastingdienst houdt de bezwaren box 3 nu aan en legt geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen op om te voorkomen dat iedere belastingplichtige met box 3-inkomen zelf moet procederen. Na de arresten van de Hoge Raad handelt de Belastingdienst dit verder af.

Door |2023-04-25T16:38:25+02:00 24 april 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verlenging Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Vooral voor ondernemers met onvoldoende onderpand, kan de BMKB-regeling uitkomst bieden. Via de BMKB-regeling stelt de overheid zich garant voor een deel van een bij een financier afgesloten lening. De regeling is alleen toegankelijk voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Door |2023-04-25T16:35:47+02:00 20 april 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind maart 2023 liepen ongeveer 95.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 39.000 van hen liepen op dat moment ook achter op de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Door |2023-04-25T16:33:33+02:00 13 april 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Het pakket is bedoeld om werkenden meer inkomenszekerheid te bieden en om ondernemers meer flexibiliteit te geven. Zelfstandigen moeten zich bij tegenslag beter beschermd weten. Let op: Dit pakket aan maatregelen moet nog verder worden uitgewerkt en voorgelegd worden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Door |2023-04-25T16:30:16+02:00 10 april 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|