Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

U draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet (Zw) dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. In 2024 is de minimumpremie voor werkgevers 0,19% en de maximumpremie 3,08%.

Door |2023-09-27T09:31:11+02:00 25 september 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2023 (belastingplan 2024)

In dit nieuwsbericht treft u in het kort de belangrijkste maatregelen aan die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Door |2023-09-27T09:28:41+02:00 20 september 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat via de TEK een subsidie verstrekt kon worden als u als mkb-ondernemer meer voor uw energie betaalde dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie.

Door |2023-09-27T09:07:33+02:00 5 september 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025

De kleineondernemingsregeling (KOR) komt er in het kort op neer dat ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 (2023) ervoor kunnen kiezen geen btw in rekening te brengen. Keerzijde is dat ze zelf dan ook geen btw af kunnen trekken. Hierdoor worden wel de administratieve lasten beperkt. De keuze voor de KOR is optioneel en wordt vooral gebruikt door kleinere ondernemers die leveren aan particulieren.

Door |2023-08-28T17:26:37+02:00 25 augustus 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt. Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Door |2023-08-28T17:23:38+02:00 23 augustus 2023|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|