Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming (update maatregelen)

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke aanvullende economische maatregelen te nemen. Hieronder treft u de maatregelen alvast in het kort aan. De maatregelen zullen de komende dagen/weken verder worden vorm gegeven. Uiteraard volg ik deze ontwikkelingen en onderneem actie indien mogelijk. Onderwerpen: 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten - 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers - 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes - 4. Compensatieregeling getroffen sectoren - 5. Overige maatregelen

Door |2020-03-24T10:19:11+00:00 17 maart 2020|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Coronavirus en mogelijke gevolgen voor uw onderneming

Het nieuws wordt de afgelopen dagen gedomineerd door maatregelen en gevolgen van het coronavirus. Ook voor uw onderneming kan het financiële en fiscale gevolgen hebben. Om die reden heb ik dit nieuwsbericht opgesteld met een aantal mogelijkheden om de invloed op de bedrijfsvoering te beperken. Onderwerpen: Werktijdverkorting - Belastingaanslagen en uitstel van betaling - Herbeoordeling voorlopige aanslagen 2020

Door |2020-03-24T10:21:13+00:00 14 maart 2020|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging gebruikelijk loon DGA in 2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; - 2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv; - 3. € 46.000 (2019: € 45.000).

Door |2020-01-09T11:34:59+00:00 8 januari 2020|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Belastingplan 2020 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen voor burgers. Het volledige overzicht van alle wijzigingen (incl. voor bedrijven) vindt u hier.

Door |2020-01-09T11:32:46+00:00 19 december 2019|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk contract. De lage premie geldt niet als het contract voor onbepaalde tijd een oproepovereenkomst is. Aan toepassing van de lage WW-premie is de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesteld.

Door |2020-01-09T11:32:53+00:00 12 december 2019|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|