Uitbreiding coronasteun 26 november 2021

Vanwege de grote gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers en werkenden breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert onder anderen de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de TVL. Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Met de uitbreiding van het steunpakket is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Door |2021-11-27T11:52:48+00:00 27 november 2021|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beëindigen, vormen de strengere coronamaatregelen aanleiding om het nog lopende steunpakket uit te breiden. De uitbreiding geldt voor het vierde kwartaal van 2021 onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Door |2021-11-27T11:52:17+00:00 18 november 2021|Nieuws, Accountancy, Advies, ZZP|

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op grond van deze resterende levensverwachting wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd. Dat geldt ook voor de aanvangsleeftijd van de AOW-verzekering. Deze blijft in 2027 17 jaar.

Door |2021-11-27T11:52:09+00:00 12 november 2021|Nieuws, Accountancy, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aflossing belastingschuld ondernemers verder versoepeld

Ondernemers die als gevolg van de coronapandemie een belastingschuld hebben opgebouwd, krijgen meer ruimte om die uitgestelde belastingen te betalen. Uit een actualisatie van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis blijkt dat het demissionaire kabinet met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor belastinguitstel en een aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling komt. Daarnaast wordt een aantal fiscale maatregelen verlengd tot 1 januari 2022.

Door |2021-10-07T09:18:01+00:00 6 oktober 2021|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|