Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Het demissionaire kabinet heeft besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer. De vervroeging vond plaats dankzij een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs. In de Voorjaarsnota zijn aanpassingen op de begroting voor 2024 opgenomen, evenals een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. Door de vervroegde publicatie volgen de doorrekening van de voorjaarsbesluitvorming van het CPB, de voorjaarsrapportage in het kader van het begrotingstoezicht van de Raad van State en de kabinetsreactie op een later moment, uiterlijk 30 april 2024.

Door |2024-04-25T11:40:07+02:00 20 april 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt niet voor kleinere werkgevers

Bij de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in behandeling. De Kamer vraagt zich af of dit wetsvoorstel werkbaar is voor kleinere bedrijven. De minister van SZW heeft in dat kader toegezegd dat de start van de handhaving wordt uitgesteld tot twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Dat is voorzien op 1 juli 2025.

Door |2024-03-26T08:47:33+01:00 21 maart 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

De Belastingdienst heeft nog steeds de ambitie om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties op te heffen. Onlangs zijn het handhavingsplan 2024, een perspectiefnota en een memo met richtlijnen over de verhouding tussen een aanwijzing in de loonbelasting en de omzetbelasting en inkomstenbelasting gepubliceerd.

Door |2024-03-26T08:42:00+01:00 12 maart 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

Eerder was al bekend gemaakt dat u een opgaaf UBD moest doen als u in 2023 betalingen deed aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren, tenzij door hen een factuur met btw aan u was uitgereikt. Onlangs werd bekend dat u in zogenaamde btw-verlegd situaties voor het jaar 2022 misschien toch alsnog in actie moet komen en een opgaaf UBD moet doen.

Door |2024-03-26T08:37:45+01:00 7 maart 2024|Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|