De minister van SZW heeft bekend gemaakt dat de maximum uurprijzen, waarop de kinderopvangtoeslag is gebaseerd, voor 2023 extra worden verhoogd.

Dat betekent dat per 1 januari 2023 de volgende maximum uurprijzen gelden:

  • voor dagopvang € 9,12;
  • voor buitenschoolse opvang € 7,85; en
  • voor gastouderopvang € 6,85.

De extra verhoging hangt samen met de hoge inflatie in 2022.