Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8 procent naar 10,5 procent. Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken/voorkomen door het aanvragen van een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

De belastingrente is verschuldigd als na verloop van zes maanden na het boekjaar een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd. De belastingrente wordt voor belastingjaar 2022 berekend over de periode vanaf 1 juli 2023 tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag (voor gebroken boekjaren: vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar).

Om belastingrente te beperken of voorkomen, moet een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2022 voor 1 mei 2023 worden ingediend. Belastingrente hoeft niet te worden betaald als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023. Ook voor eerdere jaren is het belangrijk zo nodig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.’

De belastingrente was in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd naar 4 procent (voor de vennootschapsbelasting), maar stond sinds 1 januari weer op het normale tarief van 8 procent.