De invordering van belastingschulden lag vanaf maart vorig jaar door de coronacrisis grotendeels stil, maar de beperkende coronamaatregelen zijn nu versoepeld en daarom worden de invorderingswerkzaamheden geleidelijk weer opgepakt.

De belastingdienst meldt vanaf deze maand eerst vooraankondigingen te sturen en later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. Als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, volgen vanaf begin 2022 dwangbevelen.

Dit is de planning voor de invorderingswerkzaamheden

  • Vanaf eind september versturen wij vooraankondigingen.
  • Vanaf begin oktober betalingsherinneringen.
  • Vanaf begin november aanmaningen.
  • Vanaf begin januari 2022 dwangbevelen.

Belastingdienst hervat ook andere opgeschorte werkzaamheden stapsgewijs.