Voor box 3 wordt een drietal forfaitaire rendementspercentages vastgesteld, namelijk voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Over het berekende forfaitaire rendement wordt het belastingtarief van box 3 toegepast.

Banktegoeden en het jaar 2023
Er wordt in eerste instantie een voorlopig forfaitair rendement vastgesteld. Voor 2023 bedroeg het voorlopige rendement voor banktegoeden 0,01 %. Achteraf wordt het definitieve percentage vastgesteld. Op 25 januari 2024 werd het percentage voor de banktegoeden over 2023 vastgesteld op 0,92%. Voor de berekening van de voorlopige aanslagen over het jaar 2023 is tot ca. 8 maart 2024 door de Belastingdienst uitgegaan van een forfaitair rendement van 0,36% terwijl het forfaitaire rendement definitief is vastgesteld op 0,92%.

Dit betekent dat de voorlopige aanslag in veel gevallen lager zal zijn dan de definitieve aanslag als er een bepaald vermogen in banktegoeden in box 3 moet worden aangegeven.