Per 1 januari 2023 worden de belastingvrije vergoedingen voor thuiswerken en zakelijke kilometers verhoogd.

Thuiswerkvergoeding
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd tot € 2,13. In 2022 is het bedrag van de vrijstelling € 2,00 per dag.
De vergoeding voor thuiswerken komt niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

Kilometervergoeding
De belastingvrije kilometervergoeding wordt in 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En vanaf 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Bent u zzp’er? Dan mag u dit bedrag per kilometer aftrekken van uw winst als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Werkgevers mogen reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van een taxi, boot of vliegtuig, zolang dit redelijk is.

Werkt een werknemer op één dag echter zowel thuis als bij zijn werkgever, dan moet de werkgever een keuze maken welke vergoeding hij wil verstrekken: een vergoeding voor thuiswerken of voor gereden kilometers. Beide is niet toegestaan.