De Hoge Raad doet pas op zijn vroegst in augustus uitspraak over de herstelwet voor de box 3-belasting, zo weet het FD te melden. Eerder werd aangenomen dat het hoogste rechtsorgaan deze maand met een oordeel zou komen.

In het veelbesproken kerstarrest oordeelde de Hoge Raad dat de in 2017 ingevoerde box 3-heffing op basis van forfaitair rendement geen stand kan houden en dat in feite alleen over het werkelijke behaalde rendement belasting moet worden geheven. Maar nadat Financiën met een besluit kwam om rechtsherstel te bieden, was nog altijd een forfaitaire heffing over het box 3-vermogen van kracht.

Wat is werkelijk rendement?
De vraag is nu wat precies ‘werkelijk behaald rendement’ is. Aan de hand van een aantal procedures zou de Hoge Raad een oordeel vellen en er zijn al een aantal adviezen, doorgaans gegeven door de advocaat-generaal, bekend. Daarin is onder meer aangegeven hoe het werkelijk behaalde rendement dan bepaald moet worden. Dat omvat onder meer het uitdrukken van het werkelijke rendement in nominale termen, het maken van de vergelijking over alle vermogensbestanddelen, het negeren van verliesverrekening tussen jaren, en het meenemen van ongerealiseerde waardemutaties en relevante kosten.

Als bezwaarmakers gelijk krijgen en volledig gecompenseerd moeten worden op grond van de oude forfaitaire heffing, gaat dat de staat ongeveer vier miljard euro kosten. Is de tijdelijke regeling ook niet toereikend in de ogen van de Hoge Raad, dan zou de rekening nog eens enkele miljarden hoger kunnen uitpakken.