Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de BTW, moet u zich snel aanmelden. De aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn.

Kleineondernemersregeling (KOR)
De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de BTW. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s).

Registratiedrempel
U bent niet verplicht uw onderneming aan te melden voor de BTW als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U kunt uw onderneming niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw omzet per kalenderjaar is maximaal € 1.800.
 • U wilt geen BTW die aan u in rekening is gebracht in aftrek brengen.

Omzetgrens voor de KOR – wat telt mee en wat niet?
Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u kiezen voor deelname aan de KOR.

 • Als u nog niet deelneemt aan de KOR en u BTW berekent over uw prestaties, telt deze BTW niet mee als omzet. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klanten berekent, exclusief de BTW.
 • Als u wel deelneemt aan de KOR, dan mag u geen BTW in rekening brengen aan uw klanten. Uw omzet is dan het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse BTW. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% BTW (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse BTW die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee. Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe? Dan gaat u voor het bepalen van de omzet niet uit van de winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt verkocht.
 • BTW-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Omzet die niet meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Privégebruik van goederen en diensten
 • Investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruik
 • Binnenlandse prestaties waarover de BTW verlegd wordt naar u
 • Prestaties die belast zijn in een ander land
 • Een intracommunautaire verwerving
 • BTW-vrijgestelde omzet