Het kabinet gaat ruim 28 miljoen uittrekken voor een nieuwe subsidieregeling voor (kleinere) mkb-bedrijven. Die kunnen vanaf oktober subsidie aanvragen voor advies en ondersteuning bij verduurzamingsmaatregelen.

Aanleiding voor de nieuwe regeling is dat veel ondernemers vaak zelf weinig tijd en capaciteit hebben om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen. ‘Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan een schonere wereld. Ze hebben alleen meer te doen dan zich verdiepen in alle manieren om hun bedrijf te verduurzamen.

Subsidie voor energieadvies
Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies door een energieadviseur. Die adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering, door middel van maatregelen als isolatie, zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp. ‘En welke energiewinst valt er te winnen in de bedrijfsvoering? Denk aan koeling, keuken- of ICT-apparatuur, elektrische bedrijfswagens.’

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen, bijvoorbeeld door een accountant of projectleider in te schakelen voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering.

Voorwaarde: geen Energiebesparingsplicht
De overheid vergoedt 80% van het advies en de ondersteuning; 20% is voor rekening van de ondernemer. De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas, die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. ‘Voor deze doelgroep is namelijk nog weinig ondersteuning beschikbaar. Mkb-bedrijven met een hoog verbruik zijn wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen en moeten hierover rapporteren bij de gemeente of Omgevingsdienst. Hier zijn branchespecifieke lijsten met erkende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voor beschikbaar.’

Aanvragen subsidie
Aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober dit jaar tot en met 30 september volgend jaar. Aanvragen kan bij de RVO. Subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie is € 2.500 euro per bedrijfspand. In totaal is € 28,2 miljoen beschikbaar. De regeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor de utiliteitsbouw).