Alle eenmanszaken krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Door de uitgifte van nieuwe btw-identificatienummers voldoet de Belastingdienst aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer opgenomen. Door het nieuwe nummer vermindert het risico van identiteitsfraude en de privacy van ondernemers wordt beter gewaarborgd. In de interne systemen van de Belastingdienst blijft overigens het bestaande nummer in gebruik.

Het nieuwe btw-identificatienummer is bedoeld voor extern gebruik en wordt bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch vertaald naar het oude nummer om de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord te laten verlopen.