Vanaf 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kunt u wederom een compensatie aanvragen voor de loonkosten, mits u aan de voorwaarden voldoet. In dit nieuwsbericht vindt u een korte samenvatting van de NOW 4.0.

Voorwaarden NOW 4.0
Voor de NOW 4.0 is een omzetverlies van minimaal 20% vereist over drie aaneengesloten maanden. Voor de omzetdaling kunt u kiezen om de driemaands-periode in te laten gaan op 1 juli 2021, 1 augustus 2021 of 1 september 2021.

De omzetdaling moet worden berekend door de totale omzet van 2019 te delen door vier, waarna deze omzet dient te worden vergeleken met de te verwachten omzet in de gekozen driemaands-periode in 2021.

Let op: Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de NOW 3.3 (vijfde aanvraagperiode)? Dan moeten de drie maanden aansluiten op de drie maanden van de NOW 3.3 waarover uw omzetverlies is berekend.

Loonkosten
De subsidie die u ontvangt is een subsidie voor de loonkosten in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De loonsom in deze periode zal worden vergeleken met de loonsom in februari 2021.

Overige voorwaarden
Tot slot zijn er nog enkele aanvullende voorwaarden, waaronder het niet uitkeren van dividenden en bonussen en het stimuleren van werknemers om zich bij- of om te scholen.