Vanaf 1 januari 2022 heeft een werkgever de mogelijkheid om maximaal € 2 per dag aan een werknemer te vergoeden voor de kosten van thuiswerken.
De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd. Naar verwachting zal de onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 2023 uitkomen op € 2,13 per thuiswerkdag.
Let op! Het werkelijke bedrag dat onbelast vergoed kan worden in 2023 zal medio december van dit jaar bekend worden.

Gerichte vrijstelling kosten thuiswerken
Het bedrag van de onbelaste thuiswerkvergoeding geldt als een werknemer de hele dag thuiswerkt, maar ook als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt.

Werkt een werknemer op één dag zowel thuis als op kantoor, dan moet de werkgever kiezen tussen de onbelaste thuiswerkvergoeding of de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer van maximaal € 0,19 per kilometer.

Vrije ruimte
Wilt u uw werknemer meer dan € 2 per dag onbelast vergoeden? Dan kan dat, als u het meerdere aanwijst in uw vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte bedraagt in 2022 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Boven dit bedrag is dit 1,18%. Zolang u met al uw aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte blijft, kan dit onbelast. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u 80% belasting.

Bij het aanwijzen in uw vrije ruimte moet u voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets betekent dat een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Over bedragen tot € 2.400 per werknemer per jaar doet de Belastingdienst niet moeilijk. Tot deze grens wordt er in beginsel van uitgegaan dat alles gebruikelijk is.