Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land BTW hebben betaald, kunnen deze BTW terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2021 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend. Dat kan via de website van de Belastingdienst: https://euBTW.belastingdienst.nl/netp/. Verzoeken die later binnenkomen worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. Voor een verzoek om teruggaaf zijn inloggegevens nodig. Wanneer het een eerste verzoek om teruggaaf van BTW uit een ander EU-land betreft, moeten inloggegevens worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst kan het tot vier weken duren voordat de inloggegevens worden verstuurd.

Voorwaarden verzoek teruggaaf
Om BTW uit een ander EU-land terug te vragen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • de BTW heeft betrekking op goederen en diensten die voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten worden gebruikt;
  • de onderneming doet in het EU-land, waar de BTW wordt teruggevraagd, geen aangifte voor de BTW. Doet de onderneming in het buitenland wel aangifte, dan kan de BTW daar als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Verzoek om teruggaaf niet mogelijk
Een verzoek om teruggaaf van BTW uit een ander EU-land is niet mogelijk als:

  • geen sprake is van ondernemerschap voor de BTW; of
  • de onderneming uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht.

Drempelbedragen
Voor een verzoek om teruggaaf van buitenlandse BTW gelden drempelbedragen. Voor een verzoek over een heel kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar geldt een drempelbedrag van € 50. Voor een verzoek over minder dan een kalenderjaar maar over ten minste drie maanden geldt een drempelbedrag van € 400.

Behandeling verzoek
De Belastingdienst van het EU-land waar de BTW wordt teruggevraagd reageert binnen vier maanden bij beschikking op het verzoek om teruggaaf. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd of afgekeurd worden. Als het verzoek wordt goedgekeurd, volgt de betaling uiterlijk binnen tien werkdagen na afloop van de termijn van vier maanden.