Op dit moment kennen we in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind. Met de nieuwe wet worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 in werking treden.

De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken. Met het regelen van het betaald ouderschapsverlof als wettelijk recht wordt beoogd om een fundamentele stap te zetten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook een beter evenwicht tussen werk en privé.