Wie een woning verhuurt, betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel immers minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio.

Leegwaarderatio
De leegwaarderatio bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is afhankelijk van de huuropbrengst. Hoe meer huur een pand opbrengt in verhouding tot de WOZ-waarde, hoe hoger de leegwaarderatio en hoe geringer de correctie op de WOZ-waarde. Panden die weinig huur opbrengen, kunnen echter een zeer lage leegwaarderatio hebben. In die gevallen telt slechts een beperkt deel van de WOZ-waarde mee in box 3.

Afschaffen te riskant
Het kabinet was van plan de leegwaarderatio helemaal af te schaffen, maar vindt dit te riskant. De kans is namelijk reëel dat de gelijke behandeling van verhuurde en niet-verhuurde panden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Leegwaarderatio fors verhoogd
Het kabinet is nu van plan de leegwaarderatio niet af te schaffen, maar fors te verhogen. Zo kan in de voorstellen de korting wegens verhuur maximaal nog maar 27% bedragen. De gemiddelde leegwaarderatio stijgt in de voorstellen zelfs van 72 naar 96%. Hierdoor moet over een verhuurde woning gemiddeld 33% meer belasting betaald worden.