Door middel van dit nieuwsbericht brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Hieronder treft u in het kort de belangrijkste voorstellen aan:

Inkomstenbelasting

Box 1 – Werk en inkomen
In de inkomstenbelasting wordt het (gecombineerde) basistarief verlaagd naar 37,07%. Het toptarief blijft 49,5% voor het inkomen boven € 69.398.

Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2022 aftrekbaar tegen maximaal 40% (2021: 43%).
Het gaat onder meer om de volgende posten:

  • De hypotheekrenteaftrek
  • De ondernemersaftrek (bestaande o.a. uit de zelfstandigenaftrek en startersaftrek);
  • De mkb-winstvrijstelling
  • De terbeschikkingstellingsvrijstelling
  • De persoonsgebonden aftrek (zoals giften, betaalde alimentatie en zorgkosten).

De aftrekposten met betrekking tot lijfrenten, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de fiscale oudedagsreserve kunnen nog wel tegen het hoge tarief worden afgetrokken.
In 2024 zullen bovenstaande aftrekposten uiteindelijk aftrekbaar zijn tegen maximaal 37,03%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de eerste schijf.

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 6.310 (2021: € 6.670). De versnelde afbouw gaat in ongelijke stappen omlaag naar uiteindelijk € 3.240 in 2036.

Box 2 – Aanmerkelijk belang
Het box 2-tarief blijft 26,9%. Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de BV aan de DGA in privé.

Box 3 – Sparen en beleggen
Het heffingsvrij vermogen stijgt naar € 50.650 (2021: € 50.000) en voor fiscale partners € 101.300 (2021: € 100.000). Het tarief blijft 31%.

Heffingskortingen

  • De algemene heffingskorting wordt verhoogd naar maximaal € 2.874 (2021: € 2.837).
  • De arbeidskorting wordt verhoogd naar maximaal € 4.260 (2021: € 4.205).
  • Het maximale bedrag aan inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd tot € 2.534 (2021: € 2.815).
Vennootschapsbelasting

Tarief
Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting blijft 25 procent, het lage tarief blijft 15 procent. De grens voor het lage tarief wordt verhoogd en gaat gelden voor winsten tot € 395.000 (2021: tot € 245.000).

Aanpassing verliesverrekening
Per 1 januari 2022 gaat een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening gelden (dit is nu zes jaar voorwaarts). Verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn daarbij tot een bedrag van 1 miljoen euro volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Verlenging gebruikelijk loonregeling innovatieve start-ups met een jaar
Directeur-grootaandeelhouders van innovatieve start-ups mogen voor de gebruikelijkloonregeling hun salaris nog een jaar vaststellen op minimaal het wettelijke minimumloon.

Overig

Aanpassingen in de werkkostenregeling
De vrije ruimte van de werkkostenregeling voor de eerste € 400.000 was reeds verhoogd van 1,7% naar 3% voor 2021.

Per 1 januari 2022 komt de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag.

Hogere bijtelling voor elektrische auto
Per 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 16% (2021: 12%) over maximaal € 35.000 (2021: € 40.000).
Is de cataloguswaarde hoger dan € 35.000, dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.