Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid

Met de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wil het kabinet de balans in het werken met en als zelfstandige(n) herstellen. Er ligt nu een wetsvoorstel ter consultatie inzake de richtlijnen en maatregelen wanneer er als werknemer gewerkt wordt en wanneer er als zelfstandige gewerkt kan worden.

Door | 1 december 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Opname ineens van 10% pensioen opnieuw uitgesteld

De mogelijkheid voor werknemers om 10% van hun pensioen ineens op te nemen, wordt opnieuw uitgesteld. Minister Schouten heeft laten weten dat de ingangsdatum op zijn vroegst 1 januari 2025 wordt. De mogelijkheid voor werknemers om 10% van hun pensioen ineens op te nemen, wordt opnieuw uitgesteld. Minister Schouten heeft laten weten dat de ingangsdatum op zijn vroegst 1 januari 2025 wordt.

Door | 27 november 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024. Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024.

Door | 24 november 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Vrije ruimte WKR in 2023 hoger dan in 2024

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven kunnen worden. De vrije ruimte bedraagt in 2023 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% over het meerdere. In 2024 daalt de vrije ruimte naar 1,92% over de eerste € 400.000.

Door | 21 november 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Eerder was al bekend dat de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan wijzigen. Een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen is door de Tweede Kamer echter weer aangepast. Wat betekent dit? Eerder was al bekend dat de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan wijzigen. Een aantal van de door het kabinet voorgestelde wijzigingen is door de Tweede Kamer echter weer aangepast.

Door | 12 november 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wijziging re-integratieverplichtingen in tweede ziektejaar

De werkgever hoeft in een situatie van re-integratie elders niet meer de re-integratie in zijn eigen bedrijf te bevorderen, maar kan zich uitsluitend richten op re-integratie bij een andere werkgever. Het doel van dit voorstel is de wendbaarheid van zowel kleine als middelgrote werkgevers te bevorderen doordat ze in het tweede ziektejaar iemand anders kunnen aannemen.

Door | 25 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wetsvoorstel aanpak schijnzelfstandigheid

Het inmiddels demissionaire kabinet werkt nog wel verder aan diverse wetsvoorstellen op het terrein van werk en arbeid. Het wetsvoorstel dat nu ter consultatie ligt, is onderdeel van het in april 2023 gepresenteerde arbeidsmarktpakket met samenhangende maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Een onderdeel van het pakket is het herstellen van de balans in het werken met en als zelfstandige(n). In dat kader worden in totaal drie wetsvoorstellen ter internetconsultatie aangeboden om tot een hervorming van de arbeidsmarkt te komen.

Door | 19 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging minimumloon en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Naast de verhoging van het minimumloon vindt per 1 januari 2024 de introductie plaats van het wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er geen vaste minimumdag-, -week- en -maandlonen meer voorgeschreven worden door de wet. Wel kan per sector de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week). In al die gevallen is nu nog eenzelfde minimummaandbedrag van toepassing. Dat betekent dat er bij een dienstverband van 40 uur per week feitelijk nu nog een lager uurloon geldt dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur per week. Deze ongelijkheid behoort per 1 januari 2024 tot het verleden.

Door | 17 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vanaf 2024 minder afschrijven op pand voor IB-ondernemer

IB-ondernemers kunnen op hun bedrijfspand dat men zelf gebruikt nu nog afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde van het pand. Vanaf 2024 kan nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde. Door de geringere afschrijvingsmogelijkheid zal in veel gevallen de winst hoger uitvallen en moet meer belasting worden betaald.

Door | 14 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Reiskostenvergoedingen verruimd per 2024

Reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, zijn in 2023 onbelast voor € 0,21/km. In het Belastingplan van vorig jaar was al aangekondigd deze belastingvrije vergoeding te verruimen naar € 0,22 en zo mogelijk naar € 0,23/km. In het Belastingplan 2024 is inderdaad voor deze laatste variant gekozen. Dit betekent dat reiskostenvergoedingen vanaf 2024 onbelast zijn voor zover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 0,23/km. Dit betreft vrijwel alle vormen van vervoer, dus bijvoorbeeld ook voor afgelegde kilometers per fiets en bromfiets.

Door | 8 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 2.100 in 2024

Vrijwilligers die binnen een organisatie vrijwilligerswerk doen, kunnen een vergoeding ontvangen die voor de Belastingdienst onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 gaat dit bedrag weer omhoog. Het nieuwe bedrag is maximaal € 2.100 per jaar.

Door | 4 oktober 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Lagere premies Werkhervattingskas in 2024

U draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premies voor zowel de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet (Zw) dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. In 2024 is de minimumpremie voor werkgevers 0,19% en de maximumpremie 3,08%.

Door | 25 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Maatregelen Prinsjesdag 2023 (belastingplan 2024)

In dit nieuwsbericht treft u in het kort de belangrijkste maatregelen aan die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De genoemde maatregelen en wijzigingen betreffen nog slechts wetsvoorstellen. De voorstellen zijn pas definitief als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Door | 20 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) werd vorig jaar in het leven geroepen vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen, waar met name energie-intensieve bedrijven de dupe van dreigden te worden. Daarom besloot het kabinet dat via de TEK een subsidie verstrekt kon worden als u als mkb-ondernemer meer voor uw energie betaalde dan € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh energie.

Door | 5 september 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|