Nieuws2021-02-23T08:26:14+01:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

De aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ is vrijdag 27 januari 2023 gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing in de Staatscourant is het besluit voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ officieel. Niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hierdoor geen actie te ondernemen.

Door | 30 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Verhoging grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn verder onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de woning gaan bewonen en dat de waarde van de woning onder een bepaald bedrag blijft (de woningwaardegrens).

Door | 19 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Raadplegen UBO-register nog onzeker

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Door | 6 januari 2023|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend

Om in aanmerking te komen voor TEK moeten de energiekosten minstens 7% van uw omzet bedragen. Of dit het geval is, wordt vooraf getoetst. Deze voorwaarde was al bekend. Voor de TEK zullen de energiekosten van de ondernemer echter niet op basis van zijn daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs berekend worden, maar worden geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Deze prijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt.

Door | 27 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Normbedrag gebruikelijk loon DGA naar € 51.000

Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 het hoogste bedrag van de volgende bedragen: het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv of € 51.000.

Door | 9 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Maar de bepaling waarop het is gebaseerd, is ongeldig verklaard.

Door | 2 december 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Eindejaarstips 2022

Dit zijn de eindejaarstips 2022: - Optimaliseer de investeringsaftrek (ondernemers) - Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (ZZP) - Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (personeel) - Speel in op verkorting tariefschijf vennootschapsbelasting (besloten vennootschap) - Speel in op aftrekbeperking box 1 (particulieren) - Koop nog dit jaar een lijfrente (particulieren) - Optimaliseer de samenstelling van uw box 3-vermogen (particulieren) - Cluster uw giften of schenk periodiek (particulieren)Belastingvrije schenking (schenkbelasting) - OverdrachtsbelastingBewaartermijn administratie van 2022

Door | 29 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer geldt een aanzegplicht. U moet als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Door | 17 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

Kabinet: Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Ook alle niet-bezwaarmakers kunnen aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt.

Door | 7 november 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Update ontwikkelingen box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 besloten dat de wettelijke box 3 heffing strijdig is met Europese wetgeving. Deze uitspraak volgt uit een massaal bezwaarprocedure en werkt direct door naar de belastingaanslagen 2017-2020 die meelopen in de massaal bezwaarprocedure. Of die om andere redenen per 24 december 2021 nog niet definitief vast stonden. Voor de massaal bezwaarmakers heeft de staatssecretaris met een besluit een regeling getroffen voor rechtsherstel. Omdat tijdige aanpassing van de wet in overeenstemming met de uitspraak van de Hoge Raad niet mogelijk was, geldt dit rechtsherstel ook voor de belastingjaren 2021 en 2022. Het wettelijk verankeren van dit rechtsherstel is nu onderdeel van de belastingwetten die met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden en die daar nu in behandeling zijn.

Door | 26 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

De voorgestelde tarieven vanaf 2024 bedragen 24,5% voor inkomsten tot € 67.000 en 31% over het meerdere. Nu kent box 2 nog één tarief van 26,9%. Het voorstel betekent dat over een dividend tot € 67.000 vanaf 2024 bijna 9% minder belasting hoeft te worden betaald. Wordt meer dividend uitgekeerd, dan betaalt men ruim 15% méér belasting in box 2 over het meerdere.

Door | 24 oktober 2022|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|