Nieuws2021-02-23T08:26:14+00:00

Nieuws

Hieronder vindt u een selectie van relevant nieuws voor u als ondernemer:

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

In de oorspronkelijke regeling kon alleen subsidie worden verkregen als de emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden na de beschikking dat de subsidie was toegekend werd geleverd. Omdat dit voor de meeste auto’s niet haalbaar blijkt, is deze termijn verlengd naar zeven maanden. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is een tekort aan microchips de oorzaak van de verlengde levertijden.

Door | 27 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

De digitale bewaarplicht

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht. De bewaarplicht houdt ook in dat de bewaarde gegevens te raadplegen moeten zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oude apparatuur bewaard moet blijven als bepaalde digitale bestanden alleen op die manier te raadplegen zijn.

Door | 20 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, ZZP|

Registratiedrempel BTW voor zeer kleine ondernemers

Ondernemers voor de BTW met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen zonder dat zij hiervoor een melding hoeven te doen (vrijwillige registratiedrempel). Ze zijn daarbij niet gebonden aan een minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar of aan een wederopzegging. Deze goedkeuring is onlangs definitief ingevoerd met terugwerkende kracht.

Door | 8 juli 2021|Categorieën: Nieuws, Fiscaal, ZZP|

Vanaf 1 juli nieuwe EU btw-regels voor webshopondernemers

Vanaf 1 juli gelden nieuwe EU btw-regels voor e-commerce. Dit betekent onder meer dat webshopondernemers met een omzet van meer dan € 10.000 aan particulieren in andere EU-landen, de btw van het land van de klant rekenen. Zij doen dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf zij kunnen gebruikmaken van de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst.

Door | 30 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Tegemoetkoming Vaste Lasten tweede kwartaal 2021 van start

Ondernemers die in het tweede kwartaal van 2021 geraakt zijn door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf 25 juni 08:00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% tot 100%. Ondernemers kunnen nu kiezen tussen twee referentieperioden: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Door | 25 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Toch nog drie maanden langer uitstel van belastingbetaling

Het kabinet geeft ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis alsnog drie maanden extra uitstel van het betalen van belastingen. Het uitstel liep aanvankelijk op 1 juli af, maar wordt nu verlengd naar 1 oktober. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën geeft daarmee alsnog gevolg aan een motie van de Tweede Kamer, heeft hij dinsdagavond aangegeven.

Door | 24 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, ZZP|

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur binnen verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met de WBTR wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de regels die al gelden voor besturen van nv’s en bv’s. Overigens bevat de WBTR ook een aantal aanpassingen voor de nv en bv, maar daar gaan wij hier aan voorbij.

Door | 20 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies|

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ondernemers in het mkb en zzp’ers met een vestigingsadres, dat afwijkt van het woonadres.

Door | 10 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Overeenstemming bonden en werkgevers over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over hervorming van de arbeidsmarkt. Flexwerk wordt daarbij flink ingeperkt: het nulurencontract verdwijnt en uitzendwerk mag in plaats van 5,5 jaar nog maar maximaal drie jaar duren. Zzp’ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen.

Door | 3 juni 2021|Categorieën: Nieuws, Fiscaal, Advies, ZZP|

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. De wet is bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op bestuur van stichtingen en verenigingen. De wet heeft ook gevolgen voor andere rechtspersonen, zoals coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Door | 20 mei 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Advies|

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag per 1 juli 2021 vastgesteld. De bedragen gelden voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden afgeleide bedragen.

Door | 18 mei 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal situaties is er een compensatieregeling van kracht om werkgevers achteraf (gedeeltelijk) te compenseren voor de kosten van ontslag.

Door | 25 april 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Advies|

Aanvraag TVL Q1 2021 verlengd, niveau e-Herkenning verhoogd

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. De verlengde termijn houdt verband met de uitbreidingen die de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 heeft gekregen. Dit betreft onder meer een verhoging van de vergoeding naar 85% van de vaste lasten en het openstellen van de regeling voor kleinere en grotere ondernemingen.

Door | 22 april 2021|Categorieën: Nieuws, Accountancy, Administratie, Fiscaal, Advies, ZZP|
Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Categorieën